สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ รับสมัครเพื่อเกลี่ยอัตรากำลัง
นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล
การประชุมแถลง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภาคเหนือ
ประชุมการกลั่นกรองผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560